RESIDÈNCIA SIDIBEL

La residència Sidibel es posa al servei de les persones en una etapa de la seva vida en què més cura, atenció, tendresa i respecte requereixen. Amb aquest objectiu, tot el nostre equip professional ─psicòloga, metge, fisioterapeuta, infermera, educadora social, terapeuta ocupacional, treballadora social, a més dels diferents auxiliars en geriatria─ hi aporta el seu saber perquè cada resident es pugui adaptar, segons les necessitats específiques, a la nova situació personal de la manera més òptima possible. El programa Procés d’Atenció Individualitzada, garanteix el tracte personal i de rigor que ha de rebre cada resident per poder mantenir i, si pot ser millorar encara, les seves capacitats funcionals, emocionals i cognitives. La residència és centre col.laborador de la Generalitat de Catalunya.